Prováděcí dokumentace stavby

Prováděcí dokumentace stavby - ilustrační fotoUniarch společnosti Unirelax s.r.o. Vám zpracuje dokumentaci pro provedení stavby, nebo též prováděcí projekt (dále jen DPS), která je nezbytná pro vlastní realizaci stavby. Pro DPS je charakteristické:

  • jednoznačné definování celé stavby z předchozího stupně dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • detailní řešení všech konstrukcí, dílů a materiálů
  • může být předložena již k žádosti o stavební povolení
  • nejvhodnější pro výběrové řízení na dodavatele stavby

Dříve byla tato forma projektu označována pojmem "jednostupňová dokumentace" a byla nejrozšířenější formou dokumentace pro menší a střední stavby. Dle našeho názoru je zpracování takovéhoto typu projektu stále nejvhodnější variantou pro běžné stavby.
Pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto stupni projektové dokumentace, napište nám nebo nás kontaktujte.