Dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace pro stavební řízení - ilustrační fotoUniarch společnosti Unirelax s.r.o. Vám zpracuje dokumentaci k žádosti o stavební povolení, nebo též dokumentaci pro stavební řízení (dále jen DSP), která je nezbytnou přílohou pro podání žádosti o stavební povolení, vydávané místně příslušným stavebním úřadem. Pro DSP je charakteristické zejména, že:

  • po jeho vydání lze zahájit stavbu
  • přílohy pro jeho vydání nejsou prováděcí dokumentací a nemusí definovat všechny konstrukce a materiály
  • je určena zejména pro větší a složitější stavby, kdy šetří hlavně čas při získání stavebního povolení

Jistým kompromisem, v případě přípravy menších staveb např. rodinných domů, může být možnost specifikovat s projektantem části projektu, které budou více propracované (dokumentace pro provedení stavby - DPS). V praxi to například znamená, že stavební řešení a statika budou ve stupni pro provedení stavby a ostatní části projektu (profese) budou ve stupni DSP. Pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto stupni projektové dokumentace, napište nám nebo nás kontaktujte.