Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro územní řízení - ilustrační fotoUniarch společnosti Unirelax s.r.o. Vám zpracuje dokumentaci pro územní řízení (dále jen DUR), která je nutným stupněm pro určitý druh staveb. Je nezbytná pro posouzení stavby v územním řízení  příslušným stavebním úřadem, který řeší zejména:

  • umístění stavby a její celkové působení na okolí
  • odstupy od hranic pozemků, požární ochrana stavby a připojení stavby na potřebné sítě
  • řešení souvisejících staveb (např. čističky odpadních vod)

Dokumentace potřebná pro vydání rozhodnutí zpravidla obsahuje  situaci stavby v potřebném měřítku, zakreslení sítí technického vybavení a přípojek a dále výkresy pohledů na stavbu, dále např. potřebné průzkumy jako například inženýrsko-geologický a přesné geodetické (polohopisné i výškopisné) zaměření pozemků, které jsou pro stavbu k dispozici.
Pokud máte jakýkoliv dotaz k tomuto stupni projektové dokumentace, napište nám nebo nás kontaktujte.