Kulturní centrum Vratislavice n. N. bylo dne 10.10.2010 slavnostně otevřeno. Příprava tohoto projektu byla jednou ze zajímavých prací naší projekční kanceláře a také srdeční záležitostí, protože každá stavba, kde standardní komerce ustupuje veřejně-prospěšnému účelu má svůj specifický smysl.

Občanské stavby - Kulturní centrum Vratislavice n.N. (e-shop)Objekt se skládá ze dvou částí. V tříposchoďovém kvádru obloženém sibiřským modřínem se nachází sál, který ze tří stran obklopují komunikační a společenské prostory a zadní část tvoří technické zázemí. V interiéru převládá tmavá barva a až surová atmosféra, kterou zpestřují blyštivé barové pulty, okázalá svítidla, ale také výhledy do okolí skrz velké prosklené plochy. Druhou část komplexu tvoří paralelní přízemní křídla z pohledového betonu s velkoplošným zasklením orientovaným do vnitřního átria, které je ještě lemováno přízemní kavárnou s předzahrádkou a čtvrtou stranou je otevřeno do místního parku. V centru najdete hlavní sál, multimediální sál, informační centrum, restauraci – kavárnu, šatnu, dva bary ve foyer, muzeum Ferdinanda Porsche a venkovní atrium. Přímo u centra je k dispozici parkoviště pro padesát automobilů. Více podrobností naleznete v prezentaci centra nebo na stránkách Kulturního centra Vratislavice n. N.

Ing. Radovan Novotný